მზესუმზირის შროტი

—    მზესუმზირის შროტი წარმოადგენს მზესუმზირის მარცვლის გადამუშავების შედეგად მიღებულ პროდუქტს, რომელიც აქტიურად გამოიყენება სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში, კერძოდ მეცხოველეობა/მეფრინველეობის სექტორში საკვებად. 

 

—   ხასიათდება ჟანგვის დაბალი დონით, ვიტამინი E და ფოსფოლიპიდების მაღალი შემცველობით.

—  ცილა: 35%- დან

—  უჯრედისი: 21% - მდე

—  ტენიანობა: 11% - მდე

—  ცხიმიანობა: 1,5% - მდე

 

შეძენა
ISO 22000