კომპანია ჯოლიო დაარსდა 2019 წელს და წარმოადგენს პირველ ქართულ ბიზნეს პროექტს, რომელიც უზრუნველყოფს მზესუმზირის ზეთის გადამუშავების სრულ ციკლს და მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

► ნედლეულის დამუშავება, დაწნეხა, რაფინირება, დაფასოება.

► ექსტრაქცია, ცხოველთა და ფრინველთა საკვები.

ხარისხი და პასუხისმგებლობა ჩვენი ძირითადი ფასეულობებია, რის საფუძველზეც ვქმნით პროდუქტს, რომელიც ორიენტირებულია ბაზრის არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და გაუმჯობესებაზე.

ჩვენ ვართ

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი მაღალტექნოლოგიური საწარმო: უწყვეტ რეჟიმში ადგილზე არსებული თანამედროვე ლაბორატორიით, მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტებითა და კვების ტექნოლოგებით, კვალიფიციური ადგილობრივი კადრებით და ვაწარმოებთ უმაღლესი ხარისხის 100% მზესუმზირის ზეთს.

დეტალური ინფორმაცია საწარმოს შესახებ იხილეთ აქ

მზესუმზირის ზეთი იწარმოება მხოლოდ ეკოლოგიურად ჯანსაღი, არა-გენმოდიფიცირებული ნედლეულით, ხელოვნურად სინთეზირებული ნივთიერებების გარეშე.

დეტალური ინფორმაცია მზესუმზირის ზეთის წარმოების პროცესის შესახებ იხილეთ აქ

დეტალური ინფორმაცია მზესუმზირის შროტის წარმოების პროცესის შესახებ იხილეთ აქ

ახალი ღირებულებების შექმნა

ცხოვრების ხარისხის ამაღლება

გარემოზე ზრუნვა

ქართველი ფერმერების და აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

მუდმივი ზრდის შენარჩუნება აგროსამრეწველო პროცესებში ინოვაციებით, მაღალკვალიფიციურ გუნდთან და ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებთან ერთად

წარმოების პროცესში გარემოზე ზიანის მიყენების რისკების მინიმუმამდე შემცირება.

ჩვენს შესახებ

კომპანია ჯოლიო დაარსდა 2019 წელს და წარმოადგენს პირველ ქართულ ბიზნეს პროექტს, რომელიც უზრუნველყოფს მზესუმზირის ზეთის გადამუშავების სრულ ციკლს და მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

► ნედლეულის დამუშავება, დაწნეხა, რაფინირება, დაფასოება.

► ექსტრაქცია, ცხოველთა და ფრინველთა საკვები.

ხარისხი და პასუხისმგებლობა ჩვენი ძირითადი ფასეულობებია, რის საფუძველზეც ვქმნით პროდუქტს, რომელიც ორიენტირებულია ბაზრის არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და გაუმჯობესებაზე.

ჩვენ ვართ

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი მაღალტექნოლოგიური საწარმო: უწყვეტ რეჟიმში ადგილზე არსებული თანამედროვე ლაბორატორიით, მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტებითა და კვების ტექნოლოგებით, კვალიფიციური ადგილობრივი კადრებით და ვაწარმოებთ უმაღლესი ხარისხის 100% მზესუმზირის ზეთს.

დეტალური ინფორმაცია საწარმოს შესახებ იხილეთ აქ

წარმოების შესახებ

მზესუმზირის ზეთი იწარმოება მხოლოდ ეკოლოგიურად ჯანსაღი, არა-გენმოდიფიცირებული ნედლეულით, ხელოვნურად სინთეზირებული ნივთიერებების გარეშე.

დეტალური ინფორმაცია მზესუმზირის ზეთის წარმოების პროცესის შესახებ იხილეთ აქ

დეტალური ინფორმაცია მზესუმზირის შროტის წარმოების პროცესის შესახებ იხილეთ აქ

ფილოსოფია

ახალი ღირებულებების შექმნა

ცხოვრების ხარისხის ამაღლება

გარემოზე ზრუნვა

მისია

ქართველი ფერმერების და აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

მუდმივი ზრდის შენარჩუნება აგროსამრეწველო პროცესებში ინოვაციებით, მაღალკვალიფიციურ გუნდთან და ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებთან ერთად

წარმოების პროცესში გარემოზე ზიანის მიყენების რისკების მინიმუმამდე შემცირება.